O PORTALU

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 85/15 i 25/13, 69/22) kojim je preuzeta Direktiva 2013/37 (Direktiva o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora), člankom 10., stavkom 1., točkom 5. propisao je obvezu tijela javne vlasti na svojim mrežnim stranicama objaviti registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa te ponovnoj uporabi. Informacije za ponovnu uporabu objavljene su na lako pretraživ način, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu sa standardima otvorenih podataka. Također, na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske osiguran je popis tih istih informacija.

2021 03 20 19 57 1188

Grad Obrovac omogućava ponovnu uporabu niza skupova podataka u otvorenim formatima temeljem odredbi Pravilnika o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17).

Povratak na glavnu mrežnu stranicu Grada Obrovca

 

Službene stranice Grada Obrovca

Image